AGENDA

2022

12 de MARÇ: de MARÇ LA VIDA ÉS UNA FORÇA FOSCA. de MARÇ, de MARÇ. 18de MARÇ.

22 de MARÇ: FILOSOFIA AMENA. de MARÇ

19 de MARÇ: FILOSOFIA AMENA . de MARÇ. de MARÇ